Този сайт използва "бисквитки". За какво служат бисквитките, можете да научите тук.
За какво използва бисквитките този сайт, можете да научите тук.
    

0 продукта
 

Касови апарати

 

Информация за промените в Наредба 18

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

 
(ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2018 Г.)

§ 71. (1) Лицата по чл. 3, с изключение на лицата, използващи ЕСФП и ИАСУТД, които са регистрирани по ЗДДС, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срока до 31 март 2019 г.
(2) Лицата, регистриращи и отчитащи продажбите с ИАСУТД, привеждат дейността си с изискванията на тази наредба в срок до 31 декември 2019 г.
(3) Всички други лица по чл. 3, непопадащи в ал. 1 и 2, привеждат дейността си в съответствие с тази наредба в срок до 30 юни 2019 г.

 

 

Понастоящем производителите на касови апарати все още не предлагат модели апарати, съответстващи на промените в Наредба 18. Точни срокове за пускането в продажба на такива апарати засега няма.

Фирма "Пауър Сървис" ЕООД се ангажира при нова информация по този въпрос да се свърже с всички свои клиенти и да ги информира за възможностите и сроковете за модификация или замяна на касовите им апарати.

 


Касов апарат Daisy Expert-SX-KL
Касов апарат Daisy Expert-SX-KL
Daisy Expert-SX-KL
Daisy eXpert-SX-KL е мобилен касов апарат с компактни размери. Дистанционната връзка с НАП се осъществява посредством вградения GPRS модем.
Цена: 202.80 лв. (с ДДС)
Поръчайте
Ценова листа на "Пауър Сървис" ЕООД Ценова листа на "Пауър Сървис" ЕООД
01.04.2016
Цени за сервизна поддръжка на касови апарати. В сила от 01.04.2016 г.
Употребяван баркод-скенер Symbol LS9208
Употребяван баркод-скенер Symbol LS9208
LS9208
Symbol LS9208 осигурява удобно и бързо сканиране на баркодове на стоки. С 20 сканиращи линии от пет различни ъгъла и скорост на сканиране 1500 сканирания в секунда...
Цена: 99.00 лв. (с ДДС)
Поръчайте