Информация за промените в Наредба 18


 

31.07.2020

Съобщение до медиите

"Във връзка с обществения отзвук, възникнал в резултат на въвеждането на изискванията за отчитане на продажби чрез софтуер за управление на продажби в търговските обекти (СУПТО) и множеството сигнали за увеличаване на административната тежест и разходите за бизнеса, които тези изисквания създават, особено в условията на пандемията от COVID-19, която постави редица предизвикателства пред икономическите оператори, към настоящия момент се подготвят промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за отмяна на изискванията за СУПТО. След влизането в сила на промените в ЗДДС, Министерството на финансите има готовност да приведе Наредба Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, в съответствие с него и да отмени въведените технически и други изисквания по отношение на СУПТО."

 

31.07.2020

Заради обществения натиск: Пълна свобода за касовите апарати

"Всички изисквания към софтуера за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО), включително да бъде свързан с касовия апарат, ще бъдат премахнати, става ясно от съобщение на Министерството на финансите"

 

31.07.2020

Публикувано в "Държавен вестник" брой 68 от 31.07.2020 год

Срока за привеждане на СУПТО съгласно разпоредбите на Наредба 18 се променя на 28.02.2021 год.

 

* * *

 

29.06.2019

Приключи и втория етап от привеждането на касовите апарати в съответствие с промените в Наредба 18 - нерегистрираните по ЗДДС търговци. Третия, последен етап е за тези данъчнозадължени лица, които използват компютърни системи и софтуер за управление на продажбите в търговски обекти (СУПТО). За тях крайния срок засега остава 30.09.2019 год, като междувременно все още очакваме актуални версии на софтуерните продукти, които използват. Всички клиенти на фирма Пауър Сървис, които използват СУПТО ще бъдат информирани персонално веднага щом има нова информация по въпроса.

 

22.03.2019

Възобновено е производството на касов апарат Daisy Micro-C-01. По информация от производителя, налични количества ще има в средата на месец април. Желаещите да закупят касови апарати от този модел могат да заявят количества предварително.

 

07.03.2019

Налична е преработка за касови апарати Daisy Micro-C-01. Данъчнозадължените лица, които желаят устройствата им от този тип да бъдат преработени - трябва да заявят пакет за преработка предварително. На досегашните клиенти на фирма Пауър Сървис преработките ще се извършват на преференциална цена.

 

27.02.2019

Срокът за всички търговци (регистрирани и нерегистрирани по ДДС), използващи софтуер за управление на продажбите в търговските си обекти (СУПТО), в който трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Наредба Н-18, ще бъде удължен до края на септември 2019 г., потвърди министърът на финансите вчера.
Всички търговци, независимо от това дали са или не са регистрирани по ДДС, използващи софтуер за управление на продажбите, имат срок до края на септември 2019 г., в който трябва да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания. Те ще могат да продължат да ползват старите си касови апарати до 30.09.2019 г., като от началото на октомври няма да се допуска едновременната употреба в един търговски обект на касов апарат и софтуер за продажбите, ако те не са свързани, допълват от НАП.
За лицата, които не използват софтуер за управление на продажбите, сроковете остават непроменени. Регистрираните по ДДС компании, които не ползват софтуер, а отчитат продажбите си само на касов апарат, са длъжни да го сменят или модифицират до края на март 2019 г. Фирмите без регистрация по ДДС и неползващи софтуер за управление на продажбите трябва да сменят или модифицират касовите си апарати до края на юни 2019 г.

Източник: НАП

 

26.02.2019

Срокът по наредба Н-18 се удължава до 30 септември 2019 г. за икономическите оператори, които използват компютърни системи за управление на продажбите

"Срокът за смяна на фискалните устройства се удължава до 30 септември 2019 г. за икономическите оператори, които използват компютърни системи за управление на продажбите и при които се изисква подмяна на софтуера, за да се изпълнят новите изисквания на Наредба Н-18. … След анализ на реалните проблеми регламентираният срок до 31 март остава за тези, които са регистрирани по ДДС и използват обикновен касов апарат, който не е свързан с компютърна система за управление на продажбите

Източник: Министерство на финансите

 

26.02.2019

Отлагат временно новите правила за касовите апарати:

"Срокът за въвеждане на промените за касовите апарати ще бъде удължен до края на септември, но само за тези икономически оператори, които използват компютърни системи за управление на продажбите. За фирмите, които имат обикновен касов апарат и са регистрирани по ДДС, срокът остава 31 март."

Източник: news.bg

 

18.02.2019

Налични са касов апарат марка/модел Daisy Expert-SX като нов и като преработка, и преработки на моделите Daisy Compact-M и Daisy Compact-S. Крайните цени за клиенти са по ценова листа на производителя. За клиентите на фирма Пауър Сървис ЕООД ще бъдат изготвени индивидуални оферти за замяна или преработка на апаратите им.

 

12.02.2019

Подадени са заявления в ДАМТН за одобрения на още модели касови апарати, които скоро предстои да бъдат пуснати в продажба като нови апарати и преработки на старите модели апарати. Очаквайте подробности…

 

20.01.2019

Промените в Наредба 18 целят подобряване на отчетността и "изваждане на светло" на оборотите на фирмите. За постигането на тази цел са добавени нови изисквания относно функционалните характеристики на апаратите и софтуерните продукти за управление на продажбите в търговски обекти (СУПТО).

Използването на СУПТО не е задължително, но който използва такъв софтуер - ако приложението му е според дефиницията на Наредба 18, ще има право да използва само продукти и версии, които са включени в списъка на НАП.

Фирмите, които използват само касови апарати ще могат да продължат да работят по същия начин и след смяната на апаратите, което трябва да стане в съответните срокове, определени в Наредбата: за регистрираните по ЗДДС фирми - до 31.03.2019, а за нерегистрираните по ЗДДС - до 30.06.2019.

Междувременно поради откриването на редица неясноти, непълни текстове и допускане на тълкуване на съответната част от законодателството, редица софтуерни компании обявиха искания за удължаване на тези срокове с насрочен протест на 18.02.2019 год (източник на новини).

 

 

Новини, свързани с промените в Наредба 18

20.01.2019 - НАП: Търговците трябва да започнат смяна на касовите апарати

18.01.2019 - Софтуерни компании излизат на протест с искане за отлагане на срока за въвеждането на новите касови апарати

18.01.2019 - Търговци заплашват с протест заради смяната на касовите апарати

18.01.2019 - Колапс на икономиката, ако не удължат срока за касовите апарати

17.01.2019 - НАП даде ултиматум на търговците за бърза смяна на касовите апарати

09.01.2019 - Задава се нов хаос - смяната на касовите апарати

 

 

 

Информация за промените в Наредба 18

 

04.01.2019

Налични са нови касови апарати, отговарящи на изискванията според последните промени в Наредба 18. Цените в сайта са актуализирани. Цени и срокове за модифициране на стари апарати все още не са уточнени.

 

………………

 

24.10.2018

С промените в Наредба №18 са поставени редица нови изисквания за функционалните параметри на касовите апарати, на които всички апарати, които понастоящем са в експлоатация не отговарят.

Старите модели апарати от производителя "Дейзи Технолоджи" няма да могат да бъдат преработвани, и трябва да бъдат заменени с нови. По-новите модели, които и в момента са в продажба - ще подлежат на преработка. Цени за нови апарати и преработки на старите засега не са обявени.

Сроковете за замяна/преработка на апаратите съгласно Наредба №18 са както следва:

  • за регистрираните по ЗДДС лица/фирми: 31.03.2019 г.
  • за нерегистрираните по ЗДДС: 30.06.2019 г.

Всички досегашни клиенти на фирма "Пауър Сървис" ЕООД ще получат индивидуални оферти за замяна/преработка на касовите си апарати, когато бъдат пуснати нови модели, отговарящи на последните промени в Наредбата.

 

Извадка от Държавен вестник бр.80 от 2018 год:

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

(ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2018 Г.)

§ 71. (1) Лицата по чл. 3, с изключение на лицата, използващи ЕСФП и ИАСУТД, които са регистрирани по ЗДДС, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срока до 31 март 2019 г.

(2) Лицата, регистриращи и отчитащи продажбите с ИАСУТД, привеждат дейността си с изискванията на тази наредба в срок до 31 декември 2019 г.
(3) Всички други лица по чл. 3, непопадащи в ал. 1 и 2, привеждат дейността си в съответствие с тази наредба в срок до 30 юни 2019 г.

 

В законодателството са заложени и редица промени, засягащи използването на софтуер за управление на продажбите в търговски обекти. Ще бъде разрешено използването само на одобрен съгласно изискванията на Наредбата софтуер. Регистър на одобрените за използване програмни продукти ще бъде създаден от НАП.

Клиентите на "Пауър Сървис" ЕООД, които използват такъв софтуер ще бъдат информирани индивидуално от представител на фирмата.