Този сайт използва "бисквитки". За какво служат бисквитките, можете да научите тук.
За какво използва бисквитките този сайт, можете да научите тук.
    

0 продукта
 

Информация за промените в Наредба 18


 

Информация за промените в Наредба 18

 

04.01.2018

Налични са нови касови апарати, отговарящи на изискванията според последните промени в Наредба 18. Цените в сайта са актуализирани. Цени и срокове за модифициране на стари апарати все още не са уточнени.

 

………………

 

24.10.2018

С промените в Наредба №18 са поставени редица нови изисквания за функционалните параметри на касовите апарати, на които всички апарати, които понастоящем са в експлоатация не отговарят.

Старите модели апарати от производителя "Дейзи Технолоджи" няма да могат да бъдат преработвани, и трябва да бъдат заменени с нови. По-новите модели, които и в момента са в продажба - ще подлежат на преработка. Цени за нови апарати и преработки на старите засега не са обявени.

Сроковете за замяна/преработка на апаратите съгласно Наредба №18 са както следва:

  • за регистрираните по ЗДДС лица/фирми: 31.03.2019 г.
  • за нерегистрираните по ЗДДС: 30.06.2019 г.

Всички досегашни клиенти на фирма "Пауър Сървис" ЕООД ще получат индивидуални оферти за замяна/преработка на касовите си апарати, когато бъдат пуснати нови модели, отговарящи на последните промени в Наредбата.

 

Извадка от Държавен вестник бр.80 от 2018 год:

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

(ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2018 Г.)

§ 71. (1) Лицата по чл. 3, с изключение на лицата, използващи ЕСФП и ИАСУТД, които са регистрирани по ЗДДС, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срока до 31 март 2019 г.

(2) Лицата, регистриращи и отчитащи продажбите с ИАСУТД, привеждат дейността си с изискванията на тази наредба в срок до 31 декември 2019 г.
(3) Всички други лица по чл. 3, непопадащи в ал. 1 и 2, привеждат дейността си в съответствие с тази наредба в срок до 30 юни 2019 г.

 

В законодателството са заложени и редица промени, засягащи използването на софтуер за управление на продажбите в търговски обекти. Ще бъде разрешено използването само на одобрен съгласно изискванията на Наредбата софтуер. Регистър на одобрените за използване програмни продукти ще бъде създаден от НАП.

Клиентите на "Пауър Сървис" ЕООД, които използват такъв софтуер ще бъдат информирани индивидуално от представител на фирмата.