Софтуер chitanka.info.filter


Описание на програмата chitanka.info.filter

Предназначение: chitanka.info.filter е предназначена за филтриране на списъка с произведения от библиотека Читанка според зададени критерии. Потребителя има възможност да заложи критерии за търсене според автор, преводач, серия, заглавие, форма, етикет, година, номер и оценка на произведенията, като програмата генерира списък с намерени произведения, които отговарят на съответните критерии за търсене, и потребителя може да експортира списъка към текстов файл, и/или да копира или премести избраните произведения към посочена от него директория-цел, която може да бъде на същия диск, на мрежов диск, на флаш-памет или директно в електронен четец за книги.

Инсталиране: програмата не се инсталира в операционната система. Достатъчно е да се разархивира в избрана от потребителя директория, и да бъде стартиран изпълнимия файл chitanka.info.filter.exe.

Програмата chitanka.info.filter работи под операционна система Windows, версии XP/7/8/10. Програмата засега не поддържа unicode, и вероятно няма да работи правилно на системи с регионални настройки различни от "Bulgarian". При забелязани проблеми моля сигнализирайте във форума на "Моята библиотека".

Програмата chitanka.info.filter съдържа информация за всички произведения от библиотека Читанка до края на месеца, през който е компилирана съответната версия. Всеки месец заедно с месечните архиви на произведенията се компилира и нова версия на chitanka.info.filter, която съдържа актуализирани данни за произведенията от библиотеката.

Програмата може да се използва самостоятелно, като дава възможност потребителя да избере произведение от списъка, автоматично да изтегли файла от сайта на библиотеката, и да го зареди за четене със съответния софтуер, предназначен за отваряне на FB2, EPUB или MOBI формати.

Програмата може да използва за източник на файловете "Читанка на собствен сървър", който проект се разпространява като торент.

Актуална версия на chitanka.info.filter можете да свалите от страница "Ресурси".