Софтуер MSSQL Archi


 

MSSQL Archi

софтуер за архивиране на MS SQL сървъри.

 

Функционалност:

  • Архивира и компресира бази-данни;
  • Възможност за възстановяване от архив;
  • Възможности за присъединяване, отделяне и изтриване на бази-данни от MS SQL сървър.

Архивирането на бази-данни се прави по списък, възможно е да бъдат селектирани множество бази-данни. Архивите може да бъдат създавани в отделни поддиректории за всяка база, надписани с имена на базите и дати-часове на направа на архивите. Това позволява по-лесно синхронизиране на получените архиви с мрежово устройство.

Възстановяване от архив е направено с интуитивен интерфейс, като с един клик се отваря диалогов прозорец за избор на архив, създаден от същата база. Възможностите за грешка при тази операция са сведени до минимум.

Отделяне, присъединяване и изтриване на бази-данни е направено за обработка на множество бази наведнъж. Това позволява много по-лесно преместване на базите на нов сървър.

 

Програмата MSSQL Archi се зарежда в паметта на компютъра само при архивиране, а през останалото време не заема памет. За стартиране на процес по архивиране е необходимо да бъде създадена задача в "Task Shedule", като това дава възможност за стартиране по най-разнообразни правила и критерии, дори и когато потребителя не се е "логнал" в системата.

За компресиране на получените архиви, програмата MSSQL Archi използва команден файл на архиватора RAR.

Програмата MSSQL Archi е некомерсиален продукт. Препоръчително е настройките да се правят от системен администратор. Фирма "Пауър Сървис" ЕООД не поема отговорност за изгубени данни, архиви, пароли и прочие, вследствие на неправилното конфигуриране и/или използване на програмата.

 

Важно!

За потребителите с Windows 7 поради обновления на сървъра ако желаят да бъдат качвани копия на архивите им в облачната услуга - е необходимо да актуализират операционната система за активиране на TLS 1.2 или да приложат инструмента "Easy Fix" от Майкрософт.Софтуер MSSQL Archi
Натиснете върху снимката за по-голям размер
Софтуер MSSQL Archi
Натиснете върху снимката за по-голям размер