Софтуер Task2


Download Task2

Task2

софтуер за автоматизирано изпълнение на задачи.

 

Функционалност:

  • Периодично стартиране на архиватор
  • Периодично синхронизиране на директории
  • Периодично изтриване на стари файлове
  • Заснемане на екрана
  • Бързо въвеждане на пароли

 

Функцията за стартиране на архиватор позволява периодично да бъде извършвано архивиране на определени директории и файлове, като в параметрите може да се задава рекурсивно обхождане на директориите, степен на компресия и натоварване на процесора по време на архивирането. В настройките се задава пътя и името на архивния файл, като програмата позволява да бъдат формирани чрез тагове за година, месец, дата, час, минути и секунди.

Синхронизирането на директории е с възможности за избор на директория-източник, директория-цел, избор за рекурсивно обхождане на директориите, синхронизиране на нови и/или променени файлове, сравнение на файловете по съдържание, изтриване на излишни файлове в директорията-цел. Функцията е подходяща за поддържане на идентични копия на определени директории, като може да копира на локален хард-диск, на мрежово устройство или флаш-памет, като за флаш-паметите е предвидена функционалност за "разпознаване" на флаш-паметта по нейното име или ключов файл върху нея. Това позволява автоматичното синхронизиране на определени папки само към избрани флаш-памети, без да пречи на нормалното използване на други флаш-памети. За синхронизиране на архиви е предвидена възможност да се избира какъв брой от последните файлове да копира (последни по дата/час).

Изтриване на стари файлове е функция, която е подходяща за автоматично почистване на системните Temp-папки, директорията със "снимки на екрана", стари архиви и други подобни, в които с течение на времето се натрупват стари ненужни файлове. Във функцията е заложена възможност за избор да не изтрива избран брой от последните файлове (последни по дата/час).

Заснемане на екрана е функция, която през определено време прави "снимка" на целия екран на компютъра, и я записва в посочена директория (или поддиректория), като има възможност имената на файловете да бъдат генерирани с тагове за година, месец, дата, час, минути и секунди.

Бързо въвеждане на пароли е прост организатор на пароли, чрез който може бързо да се вписват паролите за web-сайтове, програми в които е нужна идентификация с име и парола, и позволява да се въвеждат данни, разделени с табулатори, Enter и други специфични клавиши, включително функционални и комбинация от клавиши с Ctrl, Shift или Alt.

 

Програмата Task2 е некомерсиален продукт, позволен за използване както за домашни, така и за бизнес-цели. Препоръчително е настройките да се правят от системен администратор. Фирма "Пауър Сървис" ЕООД не предлага съпорт по отношение на продукта, не поема гаранции относно използването на програмата, и не поема отговорност за изгубени данни, архиви, пароли и прочие, вследствие на неправилното конфигуриране на програмата.Софтуер Task2
Натиснете върху снимката за по-голям размер
Софтуер Task2
Натиснете върху снимката за по-голям размер
Софтуер Task2
Натиснете върху снимката за по-голям размер
Софтуер Task2
Натиснете върху снимката за по-голям размер
Софтуер Task2
Натиснете върху снимката за по-голям размер